299,000đ
299,000đ

Các điểm Trigger Points là những điểm gây ra sự đau đớn, nó tồn tại ngay trong các mô mềm. Điểm Trigger Point xuất hiện khi căng thẳng, stress, sai tư thế liên tục, rối loạn chuyển hóa, chấn thương cấp và mãn tính. Nó có thể xuất hiện tại vị trí đau hoặc ở một vùng khác do đặc tính sợi cơ dài.

Mua ngay

Số bài học

17

Thời lượng video

32:02

Học trên mọi thiết bị

Đăng ký khóa học

Giáo Án Trigger Point

Các điểm Trigger Points là những điểm gây ra sự đau đớn, nó tồn tại ngay trong các mô mềm. Điểm Trigger Point xuất hiện khi căng thẳng, stress, sai tư thế liên tục, rối loạn chuyển hóa, chấn thương cấp và mãn tính. Nó có thể xuất hiện tại vị trí đau hoặc ở một vùng khác do đặc tính sợi cơ dài.

299,000 đ Đăng ký